การศึกษาการใช้เนื้อสุกรขาหน้าและขาหลังของสุกรแม่พันธ์ุคัดทิ้งในการทำลูกชิ้น และผลการใช้แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาลี และแป้งข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ (นายอำพล วริทธิธรรม) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:39 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:04 น.