ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 09:52 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2560