ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 1 กันยายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 13:44 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 1 กันยายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์