ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:46 น.

infocostprice201710W4