ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:13 น.

infocostprice201711W4