แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พิมพ์
เขียนโดย จิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์   
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 เวลา 10:38 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >>

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่าน ไลน์  >>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021 เวลา 10:41 น.