กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 10:43 น.

Image00001เมื่อวันที่ 2-6 ธันวาคม 2558 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใช้น้ำอย่างรู้ค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” พิธีเปิดดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2 ธ.ค. 2558 โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยภายใต้หัวข้อ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยจัดแสดงการเลี้ยงไก่ด้วยระบบฟาร์มปลอดภัยทางชีวภาพ และสาธิตการทำไส้กรอกอีสานและไส้อั่ว เพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนผู้สนใจทำ ในงานครั้งนี้ด้วย


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 15:58 น.