การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 13:22 น.

Image00008    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อชี้แจงโครงการ และวิธีดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 16:22 น.