ประชุมชี้แจงโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2016 เวลา 17:08 น.

Image00001        เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการการพัฒนาฟาร์มและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ (โครงการวิจัย) จากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กองคลัง (กค.) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 และ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว รัตนาภรณ์ เรพล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 09:41 น.