ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 11:03 น.

Image00001     ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ในงาน "เกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ" ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จ. ชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์  ตรีสาร  เป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว/ภาพ : สิริวัฒน์  กล่อมปัญญา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 14:03 น.