ประชุมหารือแนวทางในการบูรณาการงานกรมปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:09 น.

Image00009     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.  น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการบูรณาการงานหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning)  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร  และโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map  ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ข่าว/ภาพ : ชานนท์  เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:50 น.