การจัดชิมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย จรรยา เณรศรี   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:33 น.

Image00010     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้จัดชิมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ประกอบด้วย แหนม ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ไส้กรอกโบลอนย่า และไส้กรอกคนักเวอร์ท รวมทั้งสิ้น 5 ผลิตภัณฑ์ ที่ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อาคารชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์และเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยประเมินจากลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่เข้าร่วมการประเมิน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรของทุกสำนัก/กอง ร่วมเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ : จรรยา  เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:12 น.