ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมมอบแพะครอบครัวคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาฯจ.ยะลา พิมพ์
เขียนโดย วริศรา เหล็กหล่ม   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:16 น.

Image00003     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายวรกร  อินทแพทย์ หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่เขต 9 โดยมีนายวิริยะ  แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ และในเวลาต่อมาได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์แพะ ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรครอบครัวคุณธรรมเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลาด้วย

ข่าว : วริศรา  เหล็กหล่ม 

ภาพ : รัตนาภรณ์  เรพล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:54 น.