การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของเครือข่ายเกษตรกร โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 16:48 น.

IMG 9559

readmore11

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 16:57 น.