ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่การวิจัย" รุ่นที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:47 น.

Image00001     กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่การวิจัย" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560

 

 

ข่าว/ภาพ : ธานี  ภาคอุทัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 15:23 น.