อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:43 น.

   Image0000112วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยากร คุณอิเคดะ  โทโมฮิ บริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ในหัวข้อเครื่องรีดนมอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวโดย : กุสุมาลย์ ชินวงศ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:03 น.