ความคืบหน้าการเตรียมทดลองขุนโคเนื้อที่บ้านควาย สุพรรณบุรี พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 11:37 น.

 

1171346

ความคืบหน้าการเตรียมทดลองขุนโคเนื้อที่บ้านควาย สุพรรณบุรี : 17 สค 62
นายวิวัฒน์ ไชยชะอุม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความคืบหน้า ดังนี้
1. คอก : ทำ/ปรับปรุงโครงสร้างหลัก ราวคอก รางน้ำ-อาหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการขยายขนาดคอกจากเดิมเป็น 9.20*7.20 = 66.2 ตร.ม. คงเหลือเพียงกางมุ้ง

2. โค : จากการสอบถาม ผอ. ศวอ. สุพรรณบุรี หน.ทีมผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ยืนยันว่า จะนำโคเข้าคอกและเริ่มทดลองขุนในวันจันทร์ที่ 19 สค 62 นี้

3. ตาชั่ง&กระดานบันทึกและแสดงข้อมูลการขุน : จะนำไปติดตั้งพร้อมกัน ในวันที่นำโคเข้าคอก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 11:40 น.