กรมปศุสัตว์ แถลงข่าว “จัดงานแพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 13:03 น.

 

S  5325080

กรมปศุสัตว์ แถลงข่าว “จัดงานแพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 ส่งเสริมตลาดในและต่างประเทศ 26-28 สิงหาคมนี้ ณ ประตูเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (377/2562) 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ