กิจกรรมงานวันไข่โลก 2019 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 14:40 น.


1094479

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 7.00 น. นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นางวรางคณา โตรส กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทน สพส. กรมปศุสัตว์ และผู้แทนโครงการรณรงค์บริโภคไข่ 300 ฟอง เข้าคารวะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา) ในโอกาสขอหารือ การใช้สถานที่ของโรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมงานวันไข่โลก 2019

ซึ่งผลการจัดงานในปีที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลศิริราช มีการตอบรับจากบุคคลเป้าหมายดีมาก ดังนั้นในปีนี้จึงมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาล ต่างๆเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคไข่ ครั้งแรกในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์ บริเวณโถงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี โรงพยาบาลศิริราช