แนวทางการพัฒนาจัดทำแอพพลิเคชัน Ling Mini App เพื่อภารกิจของ กสส. กปศ. พิมพ์
เขียนโดย อาริสา เดียวตระกูล   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:34 น.

S  7593998 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

#LingDigitalAssistantForFarmers

 

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคนม), กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และกลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่บริษัท Ling Company Limited ในการหารือแนวทางการพัฒนาจัดทำแอพพลิเคชัน Ling Mini App เพื่อภารกิจของ กสส. กปศ. โดยมีหัวข้อดังนี้

1. Ling Mini App (ตำแหน่งตลาดนัดโค-กระบือ พร้อมราคาซื้อ-ขาย

2. Ling Mini App 2 (การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงวัวนม 23,000 ราย)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ, เจ้าของตลาดนัดฯ และ เกษตรกร ลงข้อมูลรายละเอียดต่างๆภายในฟาร์มได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นแอพฯเพื่อการเกษตรดิจิทัลอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้มีการหารือเบื้องต้นถึงการจัดทำแพลตฟอร์ม Ling Mini App (ตำแหน่งตลาดนัดโค-กระบือ พร้อมราคาซื้อ-ขาย) เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ครั้งต่อไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:24 น.