ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงาน วันดื่มนมโลก (World MilK Day) 1 มิถุนายน 2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 14:27 น.

01 06 55 01

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ วันดื่มนมโลก (World MilK Day) วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ” ณ ลานดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์ กทม. รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สสส.1 มิ.ย. 55

 

 {gallery}news/2555_06_01{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 12:27 น.