นายสัตวแพทย์ยุคล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน “วันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2013)“ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:44 น.

 

altนายสัตวแพทย์ยุคล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน “วันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2013)“

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน “วันดื่มนมโลก (World Milk Day Thailand 2013)“ โดยกรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกันจัดกิจกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(30พ.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:37 น.