กรมปศุสัตว์ จัดอบรมระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:38 น.
30 05 56 01นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite” ครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 30 พ.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:46 น.