นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ ครั้งที่ 5/2556 พิมพ์
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 14:37 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ ครั้งที่ 5/2556

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ (ข่าวอื่นๆ)

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(4มิ.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 11:54 น.