ผู้บริหารกรมปศุสัตว์เยี่ยมชมฟาร์มนกเขาชวา และโคชน จ.สงขลา พิมพ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:04 น.
06 06 56 01สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ศึกษาดูงานฟาร์มนกเขาชวามาตรฐานเพื่อการส่งออก  และการแสดงโคชน จ.สงขลา
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 6 มิ.ย. 56