นายสัตวแพทย์นิรันดร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประมูลแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พิมพ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 12:30 น.

 

altนายสัตวแพทย์นิรันดร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประมูลแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10

นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประมูลแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ข่าวอื่นๆ)

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(12มิ.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 13:07 น.