กรมปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานเนื้อสัตว์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ครั้งที่ 3/56 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 15:01 น.
19 06 56 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ครั้งที่ 3/2556 ณ กรมปศุสัตว์
กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 19 มิ.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 15:06 น.