จ.อ่างทอง จัดงานเกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่อาเซียน พิมพ์
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:31 น.
12 07 56 03นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่อาเซียนโดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 12 ก.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:42 น.