สัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม 1st Meeting of ASEAN Ad-hoc Epidemiology Group พิมพ์
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 11:52 น.

 

altสัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม 1st Meeting of ASEAN Ad-hoc Epidemiology Group

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม 1st Meeting of ASEAN Ad-hoc Epidemiology Group ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรม CAPE PANWA HOTEL จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 13:12 น.