กรมปศุสัตว์ประชุมภาคีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/56 พิมพ์
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 14:48 น.
02 09 56a 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม ครั้งที่ 2/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 2 ก.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 14:54 น.