กระทรวงเกษตร จัดประชุมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม พิมพ์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 20:15 น.
21 09 56a 01นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดย  นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 21 ก.ย. 56