นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:50 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ อำเภอกบินทร์บุรี และ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2556 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์จำนวนกว่า 500 ฟ่อน เวชภัณฑ์สัตว์ แร่ธาตุ รวมทั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือ

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา (27ก.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 15:44 น.