อปส. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา พิมพ์
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 16:27 น.

2556 10 01b14นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
คณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

พร้อมมอบ เสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ แร่ธาตุ
รวมทั้งส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือ
เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ เขตพื้นที่ อ.บางบาล และ อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

">">
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 10:15 น.