รอธ. น.สพ.อภัยฯ เปิดประชุมหารือ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย โครงการฟาร์มต้นแบบ ของธนาคารโค-กระบือ ฯ ตามพระราชดำริ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 16:49 น.

2556 10 04a10นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมหารือปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด “โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ” เพื่อรับทราบแนวทางและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์


ภาพ : เทียนชัย ข่าว : พิจารณา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 11:42 น.