คณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 10:32 น.

 

altคณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่
เดินทางมาดูงานด้านปศุสัตว์ วันที่ 7 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(8ต.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 10:41 น.