อปส. ร่วมสนทนาสด รายการ "สถานีประชาชน" พิมพ์
วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 11:41 น.

2556 10 08a04นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ดำเนินรายการ


พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รวมไปถึงแผนการรับมือน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัด
ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.05 – 15.30 น. ทางช่อง Thai PBS
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 11:55 น.