ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
ผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:21 น.

2555 05 29 a1

ผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม ติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
ของห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

Dr.Bruno Garin-Bastuji ผู้เชี่ยวชาญโรคบรูเซลโลสิส OIE/FAO และ
Mr.Gilles Le Carrou นักวิจัยจาก OIE Reference Laboratory for Brucellosis , ANSES
เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม ติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
ของห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2555
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

 {gallery}news/2555_05_29a{/gallery}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:25 น.