ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์(โคเนื้อ/กระบือ/แพะแกะ)” พิมพ์
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 13:56 น.

2555 06 08a1

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์(โคเนื้อ/กระบือ/แพะแกะ)”
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม
ภาพ : เทียนชัย ข่าว : พิจารณา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_06_08a{/gallery}

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2012 เวลา 14:02 น.