ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ( Certified FL ) ปี พ.ศ. 2555 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 13:58 น.

2555 06 18a08

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ( Certified FL ) ปี พ.ศ. 2555

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองผ่านเกณฑ์ฯ
ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_06_18a{/gallery}

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 16:19 น.