ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ครั้งที่ 3/2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:17 น.

19 06 55 01

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ครั้งที่ 3/2555
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 19 มิ.ย. 55

{gallery}news/2555_06_19{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:26 น.