ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:33 น.

2555 07 03a13

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทรงพระราชทานพันธ์สัตว์ แก่ผู้แทนเกษตรกร
และทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ในการนี้ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเสด็จฯ
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการทหารบก จังหวัดนครนายก
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_07_03a{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:41 น.