ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
อปส.ทฤษดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการด้านการพัฒนาองค์กรกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555 พิมพ์
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:13 น.

altอปส.ทฤษดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการด้านการพัฒนาองค์กรกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการด้านการพัฒนาองค์กร

กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์

{gallery}news/2555_07_25a{/gallery}

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(26ก.ค.55)