กองคลัง จัดฝึกอบรม "กายพร้อม ใจพร้อม เส้นทางความสำเร็จสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ" พิมพ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 09:37 น.

18 08 55 03

นายสัตวแพทย์ธนิต เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กายพร้อม ใจพร้อม เส้นทางความสำเร็จสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ" เพื่อให้บุคลากรของ กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานบริการ ปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งทางกายและจิตใจ ในการให้บริการที่ดี ได้รับควารู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อให้มีจิตใจที่ดีพร้อมที่จะให้บริการ ณ เวลเนสโฮม รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 18 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 09:44 น.