อปส. ทฤษดี เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2555 จังหวัดชลบุรี พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 16:19 น.

 

altอปส. ทฤษดี เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2555 จังหวัดชลบุรี

นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(20ส.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:55 น.