อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง พิมพ์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 10:42 น.

23 08 55b 1

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 23 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 11:26 น.