นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 14:37 น.

2555 08 27b02

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลังกล่าวรายงาน
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 14:40 น.