อปส.ทฤษดี เป็นประธานเปิดการประชุม The 2nd Meeting of The ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ) Preparatory Committee พิมพ์
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2012 เวลา 12:31 น.

 

altอปส.ทฤษดี เป็นประธานเปิดการประชุม The 2nd Meeting of The ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ) Preparatory Committee

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม The 2nd Meeting of The ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ) Preparatory Committee ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มพระยารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านโรคระบาดสัตว์ และโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศสมาชิก ASEAN

ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(30ส.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:56 น.