การประชุมสัมมนา การควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 12:25 น.

30 08 55a 02

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องการควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์ธนิต เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ โดย นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 กล่าวรายงานฯ ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 30 ส.ค. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 12:30 น.