การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555 และ การประชุมชี้แจงแผนเงิน แผนงาน โครงการและกิจกรรม ปี 2556 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 15:16 น.

2555 09 21a09

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
การประชุมชี้แจงแผนเงิน แผนงาน โครงการและกิจกรรม ปี 2556 พร้อมมอบนโยบายฯ
โดยมีรองอธิบดี ผอ.สำนัก/กอง ชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 750 คน
ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2555 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก
ภาพ : เทียนชัย ข่าว : พิจารณา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 14:23 น.