นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ชี้แจงแผนปฏิบัติงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 19:49 น.

2555 09 22b01

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ชี้แจงแผนปฏิบัติงานพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี 2555 พร้อมมอบนโยบายฯ
โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน
พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1–9
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 250คน
ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2555 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
ภาพ : เทียนชัย ข่าว : พิจารณา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 09:17 น.